Spansklärardagarna

Jornadas didácticas de español en Uppsala

Nya ämnesdidaktiska perspektiv på spanska som skolämne, 1-2 februari, Blåsenhus

Vad menar vi med grammatik i en handlingsorienterad spanskundervisning?

Första veckan i februari 2019 är det dags för de två årligt återkommande spansklärardagarna som anordnas av Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. I år arrangeras seminariedagarna i samarbete med FoU-enheten, utbildningsförvaltningen, Stockholms stad och Uppsala kommun och evenemanget äger rum på Blåsenhus, Uppsala universitet.

Spansklärardagarna behandlar kunskap och innovativa ämnesdidaktiska perspektiv som tillkommit under senare år. Fokus läggs på aktuella frågeställningar och praktiska exempel på kommunikativ och handlingsorienterad språkundervisning inom ett tematiskt arbetsområde. Temat för årets träff är nutida perspektiv på grammatik i spanskundervisningen. 

Programmet innehåller föredrag och workshops främst inom följande områden:

 • Grammatik i teori och praktik
 • Textuell kompetens
 • Aktuell språkdidaktisk forskning om lärande och undervisning i spanska

Seminariet vänder sig till verksamma lärare i spanska, lärarstuderande och andra som är intresserade av lärande och undervisning i spanska. 

Programmet och anmälan publiceras här i slutet av november 2018.

Fakta om seminariet
 • Tid 1-2 februari 2019 (2 feb, kl 9-12)
 • Plats Blåsenhus, Uppsala
 • Anmälan senast 7 december 2018 (anmälan stänger när max antal deltagare uppnås)
 • Seminariet är kostnadsfritt. Observera att platsantalet är begränsat.
 • Versksamma lärare i Stockholms stads respektive Uppsala kommuns skolor anmäler sig genom ett särskilt formulär som tillhandahålls av utbildningsförvaltningen. 

Ponentes

 • Lourdes Miquel

 • Vanessa Ruiz y Virginia Higa

 • Pedro Gras

 • Xavier Llovet Vilà