Spansklärardagarna 2022

Spansklärardagarna 2022

Jornadas didácticas de español en Uppsala

Nya ämnesdidaktiska perspektiv på spanska som skolämne, 4-5 februari

OBS! Digitalt via e-mötestjänsten Zoom

Med anledning av de nya restriktioner som regeringen införde den 23 december 2021 och på grund av den ökade spridningen av Covid 19, har Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier beslutat att föreläsningar som skulle ges i föreläsningssalarna under period 1 istället ges på distans. Detta innebär att Spansklärardagarna, 4-5 februari kommer att ske digitalt via e-mötestjänsten Zoom.

Hur ökar vi elevernas förmåga att förstå text och talat språk i klassrummet?

Första veckan i februari 2022 är det dags för det årliga fortbildningsevenemanget för lärare i spanska som anordnas av Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Seminariedagarna arrangeras i år digitalt via e-mötestjänsten Zoom.

Spansklärardagarna tar upp nya ämnesdidaktiska perspektiv med fokus på aktuella frågeställningar och god praxis i språkundervisningen. Fortbildningen lägger stor vikt på förhållanden och utmaningar som elever och lärare möter i spanskundervisningen i den svenska skolan. Årets två fortbildningsdagar kommer att behandla hör- respektive läsförståelsens betydelse för utveckling av elevernas språkfärdighet i spanska.

Programmet består av föredrag och workshops inom följande områden:

  • Teoretiska perspektiv på receptiva språkfärdigheter i språk.
  • Olika funktioner av hör- och läsförståelse i klassrummet.
  • Aktuell språkdidaktisk forskning om lärande och undervisning i spanska.
  • Strategier för att förbättra förståelse av talad och skriven spanska.
  • Praktiska exempel på god praxis i spanskundervisning.

Fortbildningen vänder sig till verksamma lärare i spanska, lärarstuderande och andra som är intresserade av lärande och undervisning i spanska. 

Fakta om seminariet
  • Tid: 4-5 februari 2022
  • Plats: Digitalt via Zoom
  • Anmälan: senast 8 januari 2022 (anmälan stänger när max antal deltagare uppnås).

Seminariet är kostnadsfritt. Observera att platsantalet är begränsat. 

Senast uppdaterad: 2022-03-23