Program

Campus Blåsenhus

Konferensen pågår från kl. 9 den 11 maj till kl. 16 den 12 maj.

Programmet och annan praktisk information om Zoom-rum kommer att delges här.


You will find the conference program and practical details about Zoom here.

Senast uppdaterad: 2021-01-29