Mobila förskolan: Möjligheter och utmaningar

Nationell konferens för pedagoger/chaufförer i mobila förskolor den 21 oktober 2017.

Program


Denna konferens riktar sig till samtliga pedagoger och chaufförer i mobila förskolor runtom i Sverige. Syftet är att etablera ett forum för erfarenhetsutbyte, lärande och samverkan för alla som arbetar med och inom mobila förskolor.

Konferensen ordnas av Uppsala universitet och den forskargrupp som studerar mobila förskolor i Sverige inom ramen för forskningsprojekten Lärande i staden: tidsrumsliga aspekter av en mobil förskolepedagogik, finansierad av Vetenskapsrådet och Mobilitet, informellt lärande och medborgarskap i mobila förskolor, finansierad av Riksbankens Jubileumsfond.  

Katarina Gustafson & Danielle van der Burgt
Projektledare för forskargruppen