Completed conferences/events

International Research Conference 2022: Differentiation renaissance

The aim of this conference is to analyze and discuss differentiation in the realm of education. In particular, the umbrella term differentiation and associated concepts will be explored using various perspectives. Overall, differentiation refers to processes of divisions and clarifying of boundaries.

More about the conference

Academiia Europaea Hercules symposium: "The internationalization of Higher Education institutions, May 4-6 2022

During the past thirty years or so, the internationalization of higher education institutions has become a very significant issue on the agenda for policy-makers, academic leaders and researchers. An expert panel discussion will conclude the symposium, which is an Academia Europaea HERCulES event.

About the conference

Spansklärardagarna, 4-5 februari 2022

Nya ämnesdidaktiska perspektiv på spanska som skolämne.

Läs mer om konferensen

Nationell historiedidaktisk konferens 11-12 maj 2021

Tema för årets upplaga av konferensen är det globala och det lokala – glokal historia.En central fråga för konferensen var att diskutera på vilka sätt lokal, nationell och global historia kan stödja och komplicera undervisningen? Andra frågor som berördes var: Hur kan världshistoria och mer lokal historia stimulera eller hindra olika typer av historisk förståelse? Hur ser förhållandet ut mellan universella globala ideal och värnade om lokal historia? Är glokal historia en teoretisk och praktisk möjlighet eller omöjlighet i skolan? Är det rimligt att anta att olika åldrar kräver olika glokalt fokus? På vilka sätt kan idén om att tänka globalt och agera lokalt relatera till historieundervisning?

Läs mer om konferensen

Spansklärardagarna, 5-6 februari 2021

Den 6-7 februari 2021 var det åter dags för det årliga fortbildningsevenemanget för lärare i spanska som anordnas av Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Seminariedagarna arrangeras i år i digital form via kommunikationsverktyget Zoom. Årets tema var "Hur ökar vi användningen av målspråket som undervisnings- och kommunikationsspråk i klassrummet?"

Läs mer om dagarna här

NSFL 16: SFL i bekanta och nya landskap, 4-5 november 2020

Den sextonde nordiska konferensen om systemisk-funktionell lingvistik och socialsemiotik arrangerades av Uppsala universitet. Temat för konferensen är SFL i bekanta och nya landskap. Blicken riktades mot den forskning som bedrivits inom fältet, och öppnar upp för nydanande perspektiv på olika sociala praktiker.

Läs mer om konferensen

RELANG workshop, 4-6 november 2020

The RELANG initiative offers training to stakeholders in the Member States of the European Union and the European Centre for Modern Languages (ECML) in relating language tests and examinations to the CEFR in a valid way and exploring relationships between foreign language curricula and the CEFR.

The overall aim of the workshop was to provide participants with a deeper knowledge of descriptor/level correspondence and the CEFR Companion Volume's new scales (to become more familiar with the CEFR levels, descriptors and illustrative samples).

Läs mer om konferensen

Spansklärardagen 7 februari 2020

Första veckan i februari 2020 var det dags för det årliga fortbildningsevenemanget för lärare i spanska som anordnades av Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Seminariedagen arrangerades i samarbete med FoU-enheten, utbildningsförvaltningen, Stockholms stad och Uppsala kommun.

Spansklärardagarna tar upp nya ämnesdidaktiska perspektiv med fokus på aktuella frågeställningar och praktiska exempel på kommunikativ och handlingsorienterad språkundervisning. Årets tema var muntlig produktion och interaktion i klassrummet.

Läs mer om dagen här

KINDINMI Conference, 28-29 October 2019

Put yourself in someone else’s shoes!

This event was organized by the project KINDINMI, The Kindergarten as a Factor of Inclusion for Migrant Children and their Families, a project funded by the Erasmus+ Programme, Key Action 2: Strategic Partnerships.
During this two-day conference, the team invited to listen to lectures, participate into workshops or other activities, and share the pedagogical material created as part of the project. Preschools children and staff were involved, and there were several exhibitions connected to the project.

About the conferense

The 5th Swedish Pragmatism Colloquium on Education & Transaction, 8-9 october 2019

World Class universities, 15-16 May 2019

International research Conference:
Uppsala University, Humanistiska teatern, English Park Campus

The conference focused on the alleged characteristics and policy expressions of the discourse of the “World Class University” (WCU). The purpose is to provide a venue for the diffusion of research on WCUs and global rankings of higher education produced at the interface of a variety of approaches from several disciplines, including education, sociology, intellectual history, media studies, management and organizational theory, anthropology, philosophy, and political science.

More about the Conference

Last modified: 2022-07-14