Berättelse-konferensen 2019

Den 21-22 november

Kontakt

Till anmälan

Berättelseforskning - den 12:e konferensen

Konferensen riktar sig till forskarstuderande och forskare inom samhällsvetenskap och humaniora i norden. Tanken är att konferensen ska ha formen av arbetsseminarium där deltagares bidrag både presenteras och diskuteras.

Vi som anordnar konferensen tar utgångspunkt i en bred och generös definition av begreppet berättelser, vilket syftar till att öppna upp för olika teoretiska perspektiv och angreppssätt. Vi välkomnar Er som arbetar med berättelser på många olika sätt; t ex som språkliga och kulturella verktyg, historiska dokument, personliga vittnesmål, minnen av förfluten tid eller som identitetsskapande handlingar, mm.

Syftet med konferensen är att skapa en mötesplats där berättelseforskning ligger i fokus och där pågående forskning ventileras och diskuteras i ett kreativt och tillåtande sammanhang.

Information
Senast uppdaterad: 2021-01-19