Avslutade konferenser/event

World Class universities, 15-16 May 2019

International research Conference:
Uppsala University, Humanistiska teatern, English Park Campus

The conference focused on the alleged characteristics and policy expressions of the discourse of the “World Class University” (WCU). The purpose is to provide a venue for the diffusion of research on WCUs and global rankings of higher education produced at the interface of a variety of approaches from several disciplines, including education, sociology, intellectual history, media studies, management and organizational theory, anthropology, philosophy, and political science.

About the Conference

Spansklärardagarna, 1-2 februari 2019

Första veckan i februari 2019 genomfördes de två årligt återkommande spansklärardagarna som anordnas av Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering.
Spansklärardagarna behandlar kunskap och innovativa ämnesdidaktiska perspektiv som tillkommit under senare år. Fokus läggs på aktuella frågeställningar och praktiska exempel på kommunikativ och handlingsorienterad språkundervisning inom ett tematiskt arbetsområde. Temat för årets träff var nutida perspektiv på grammatik i spanskundervisningen.

Läs mer om spansklärardagarna

The Fourth International Symposium on the Intergenerational Transmission of Minority Languages: Language and Identity (ITML4), 10 December 2018

 A free, online asynchronous symposium, was jointly arranged by the University of Canterbury and Uppsala University, opening on 10 December 2018.

We invited researchers, students, teachers and community members who were interested in sharing their work and insights into issues of the relationship between language and identity in connection with intergenerational transmission of minority languages to this fourth international Symposium.

Läs mer om konferensen

Scientific Communication and Gatekeeping in Academia in the 21st Century, 24-25 maj 2018

The aim of the conference was to create a site in which we could initiate and advance theoretical knowledge through comparative research on peer review in different practices and in international, national and institutional contexts.

Läs mer om konferensen

Mobila förskolan - möjligheter och utmaningar, 21 oktober 2017

Syftet med konferensen var att etablera ett forum för erfarenhetsutbyte, lärande och samverkan för alla som arbetar med och inom mobila förskolor i Sverige. Programmet bestod av föreläsningar samt workshops på temana:

  • Pedagogiskt innehåll och dokumentation i mobil förskoleverksamhet
  • Vardagliga rutiner och logistik i mobil förskoleverksamhet 
  • Pedagogiska aktiviteter och barns delaktighet i olika platser

Konferensen riktade sig till pedagoger och chaufförer verksamma i mobila förskolor runtom i Sverige.

Konferensen ordnas av Uppsala universitet och den forskargrupp som studerar mobila förskolor i Sverige inom ramen för forskningsprojekten Lärande i staden: tidsrumsliga aspekter av en mobil förskolepedagogik, finansierad av Vetenskapsrådet och Mobilitet, informellt lärande och medborgarskap i mobila förskolor, finansierad av Riksbankens Jubileumsfond.

Läs mer om konferensen

Livsberättelseforskning - den 9:e konferensen, 24-25 november 2016

Syftet med konferensen var att skapa en mötesplats där livsberättelseforskning ligger i fokus och där pågående forskning ventileras och diskuteras i ett kreativt och tillåtande sammanhang.

Konferensen riktade sig till forskarstuderande och forskare inom samhällsvetenskap och humaniora i norden och bjöd in de som arbetar med livsberättelser på många olika sätt; t ex som språkliga och kulturella verktyg, historiska dokument, personliga vittnesmål, minnen av förfluten tid eller som identitetsskapande handlingar, mm.

Läs mer om konferensen

Minikonferens i algebradidaktik, 7-8 november 2016

Syftet med konferensen var att dela idéer, utbyta erfarenheter och ventilera den pågående forskning som för närvarande bedrivs inom nätverket. 

Konferensen riktade sig framförallt till forskare och lärare inom matematikdidaktik i Norden men kan även vara av intresse för andra ämnesdidaktiker. Arrangörer är nätverket ”Teaching and learning of algebra” som startades våren 2016 på initiativ av forskare inom algebrans didaktik i Sverige och Finland.

Läs mer om konferensen

SWERA-konferensen, 6-7 oktober 2016

SWERA är en nationell förening med syftet att på olika sätt främja forskning och praktik inom det pedagogiska kunskapsområdet, i samarbete med de övriga nordiska länderna.

Under denna tredje SWERA-konferens hölls bl a seminarier och rådslag om:

  • Profession och kollegialitet
  • Internationella/nationellt perspektiv på det Pedagogiska kunskapsområdets sociala och intellektuella utveckling och organisering
  • Granskningsförfaranden vid publicering i vetenskapliga tidskrifter
  • Forskningsmiljöers betydelse för kvalitet i forskarutbildning
  • Mm…

Läs mer om konferensen

Nordic Fields of Higher Education, 28-29 september 2016

 – Organisation, Expansion and Recruitment

Higher education has been seen as one of the pillars of the welfare systems of the Nordic countries. Changes during the last three decades appear to have transformed the higher education systems in the Nordic countries into more diverse and complex national and international higher education landscapes. What do these changes mean for the traditional Nordic model of education?

More about the conference

Fortbildning med fokus på aktuell forskning om ämnesspråk i matematik och naturvetenskap, 16 juni 2016

Lärare i åk 7-9 och gymnasiet inbjöds till en fortbildningsdag i Göteborg  med fokus på aktuell forskning om ämnesspråk i matematik och naturvetenskap.

Läs mer om fortbildningsdagen

NILS, 22-23 oktober 2015

Nätverket NILS träff anordnades av Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstuider vid Uppsala Universitet.
 

Läs mer om konferensen

Sjätte Utbildningshistoriska konferensen, 20-21 augusti 2015

Den sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen, med temat tvärvetenskapliga perspektiv, arrangerades i Uppsala. Arrangör var Utbildningshistoriska arbetsgruppen vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, i samarbete med Utbildningshistoriska nätverket och Nordic Journal of Educational History.

Läs mer om konferensen