EDU konferens

Shemah och Jessica åkte till Island

 25 April - 6 Juni 2016

Lokal:  Blåsenhus, Hörsal Betty Pettersson

Program:

09.15-09.45 Presentation av utbytesprogram
Mathias Demetriades, Globala Skolan (UHR)
09.50-10.15 Om VFU vid en förskola på Island
Shemah Hassan, förskollärarstudent, Uppsala
10.20-10.40 Fika
10.45-11.05 Presentation VFU-utomlands (svenska skolor)
Mats Bratteby
11.10-11.30 Indien, nationell skola
Jim Sundberg
11.35-12.00 VFU på svenska skolan, Nairobi.
Beatrice Björkskog, grundlärarstudent F-3
12.00-13.00 LUNCH
13.05-13.30 Utresande Erasmus studenter
13.35-13.45 Presentation utlandsstudier EDU
Ellen Matlok-Ziemann
13.50-14.35 Inresande utbytesstudenter presenterar sina hemuniversitet
Incoming Exchange Students present their home universities

Katarina Gahne and Exchange Students


Till anmälan