EDU konferens

Information och inspiration 9/3 2017

En dag om utbytesstudier, VFU i utlandet och erfarenheter från studenter som valt att studera delar av sin lärarutbildning utomlands.

Program och anmälan

Tema utlandsstudier - Information about Exchange Studies

Den här dagen får du också möjlighet att träffa inkommande utbytesstudenter och att ställa frågor. Korta föredrag och minimässa med tips och erfarenheter från studenter  som studerat utomlands. Ett steg att förverkliga dina drömmar om studier utomlands.
Vi erbjuder gratis lunch!  Detta kommer att bli en spännande dag. Hoppas du kan komma!

Information about exchange studies, school placement abroad and experiences of homecoming exchange students enrolled in teacher training programs. You will have the opportunity to meet incoming exchange students from our university partners. Hope you all will attend the exciting presentations on March 9 and get inspired. We offer free lunch! 

Erasmus

Erasmus praktik

Minor Field Studies - MFS

VFU i utlandet