EDU konferens

Program

SWERA-konferens 6-7 oktober 2016

Huvudkonferensen inleds den 6 oktober kl. 14.00, men föregås av olika aktiviteter som också listas i programmet. Vissa aktiviteter innehåller länkar till ytterligare information.

Datum och tid Aktivitet Sal
5/10                13.00 - 17.00                          Doktorandrådets förkonferens                                                                12:231
14.00 - 18.00 PFS - Redaktionsråd 12:130
6/10           9.00 - 12.00                           Doktorandrådets förkonferens                                                                12:231
9.00 - 11.00 PFS - Redaktionsråd 12:229
11.00 - 13.45 Professorsmöte - se särskild anmälan 12:004
14.00 - 15.30

SWERA-huvudkonferens  

Keynote: The Vocation of the Scholar in an Age of Efficiency - Sharon Rider, Uppsala Universitet                             

Det pedagogiska kunskapsområdets organisering

Gunnar Johansson
15.30 -16.00 Fika Feiroz Blåsenhus
16.00 -17.30 

Internationella perspektiv på det pedagogiska kunskapsområdets intellektuella och sociala utveckling och organisering

  • Ingrid Gogolin, Hamburg                           
  • Rita Hofstetter och Bernard Schneuwly, Genève               
  • Rita Foss Lindblad och Sverker Lindblad; Borås och Göteborg                 
  • Thomas S. Popkewitz, Wisconsin- Madison
Gunnar Johansson
18.00 - 20.00 Gemensam middag Feiroz  Blåsenhus
7/10       08.30 -10.00 

                                      Keynote: Hur kan man skapa en kreativ forskningsmiljö? Några reflektioner utifrån egen verksamhet - Inger Eriksson, Stockholms universitet

Keynote: Forskarutbildningens (o)lika förutsättningar och uttryck - Anna Peixoto, Göteborgs universitet

                                                             Gunnar Johansson                  

10.00 -10.30  Fika Feiroz Blåsenhus
10.30 - 12.00

Tidskriftsråd - granskning och kvalitet

SWERA Medlemsmöte

Betty Pettersson                                                       

12.00 - 13.00 Lunch Feiroz Blåsenhus
13.00 - 14.00

Rådslag                Forskningspolitik Forskarutbildning Doktorandråd                      Inför Redaktionsskifte för Pedagogisk Forskning i Sverige

                                            21:136                                13:028                     12:231                                                  12:230  

14.00 - 15.30

Gemensamt rådslag med slutsatser från de olika råden

Keynote:Det pedagogiska kunskapsområdet och utbildningspolitiken - Lisbeth Lundahl, Umeå universitet

Avslut

Gunnar Johansson