EDU konferens

Plats: Blåsenhus, Uppsala universitet

Lördag den 21 oktober 2017 kl. 10 – 16 med efterföljande middag.

Program

Förmiddag Inledande presentation av forskningsgruppen om projektet och preliminära resultat, samt en presentation av pedagoger på en mobil förskola.
Eftermiddag Parallella workshops på olika teman där konferensdeltagarna diskuterar mobila förskoleverksamheters möjligheter och utmaningar.
Dagen avslutas med en gemensam middag.

Ett mer detaljerat program kommer i september 2017.

Till anmälan


Obs Tid för anmälan förlängd till 1 oktober.