EDU konferens

Plats: Blåsenhus, Uppsala universitet

Lördag den 21 oktober 2017 kl. 10 – 16 med efterföljande middag.

Program

Välkomstkaffe/te och smörgås serveras från kl.9.30 i entréhallen

10.00 – 12.00 Inledning och föreläsningar (Bertil Hammer-salen)
  • Danielle van der Burgt & Katarina Gustafson (Uppsala universitet): Mobila förskolan vart är den på väg? Rapport från nationell kartläggning samt preliminära resultat från pågående forskningsprojekt
  • Sussie Jansson, Sussann Lööw & Michelle Sundnäs Järvi (Uppsala kommun): Månadsteman utifrån lpfö 98/16 i mobil förskola
12.00 – 12.45  Lunch i restaurang Feiroz på Campus Blåsenhus 
13.00 – 15.30 Workshops på teman.
  • Pedagogiskt innehåll och dokumentation i mobil förskoleverksamhet
  • Vardagliga rutiner och logistik i mobil förskoleverksamhet 

Indelning på plats i mindre grupper där varje grupp ges möjlighet att diskutera alla tre temana.

15.45 – 17.45  Kanelbulleträd, glassorkidé och händerna i jorden. Guidning i Botaniska trädgårdens tropiska växthus och skolträdgård. Kläder efter väder :)
18.00 – 18.30  Summering (Bertil Hammer-salen)
18.30  Mingel och avslutande konferensmiddag i restaurang Feiroz

Arrangörer

Konferensen ordnas av Uppsala universitet och forskargruppen i projektet Barns lärande, mobilitet och medborgarskap i staden – tidsrumsliga aspekter av mobil förskolepedagogik,  finansierat av Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond.

Hitta hit

För att hitta till Campus Blåsenhus, se länken http://www.blasenhus.uu.se/om-blasenhus/besok/hittahit/