EDU Conference

Minor Field Studies

Välkommen till en eftermiddag om MFS den 11 maj 2016!
Lyssna till bl a sex studenter som tog chansen att delta och reste till ett utvecklingsland för fältstudier. 

Program och anmälan

Är du nyfiken på globala utvecklingsfrågor?

En student som beviljats MFS-stipendium kan på plats i ett utvecklingsland samla material till sin uppsats eller sitt examensarbete för kandidat-, magister- eller masterexamen.

I minst åtta veckor kan studenten studera frågor som har betydelse för den ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i det land studenten åker till. För att kunna göra sin resa kan studenten söka MFS-stipendiet på 27 000 kronor.

Studenter söker vid någon av de institutioner som beviljats MFS-stipendier.

Läs mer om MFS

Under en eftermiddag du träffar sex studenter från olika institutioner som tog chansen att få göra fältstudier utomlands. Katarina Gahne, Internationell koordinator, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier inleder om vad MFS är.

Informationsdagen är ett samarbete mellan Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier,  Institutionen för biologisk grundutbildning, International Science Programme (ISP), Institutionen för kvinnors och barns hälsa , Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Institutionen för geovetenskaper och Kulturgeografiska institutionen