EDU konferens

Program

Lokal: Blåsenhus

Konferensen pågår från kl. 13.00 den 24 november till kl. 12.00 den 25 november

Programmet hittar ni här

2 4   N O V E M B E R

13.00 - 15.00 Paper-presentationer

 12: 229 

15.00 - 15.30 Fika 12: 229 
15.30 - 18.00 Paper-presentationer 12: 229 
18.00 - Gemensam middag Lilla Matsalen Blåsenhus

2 5   N O V E M B E R

  8.30 - 10.00 Paper-presentationer 11: 128
10.00 - 10.30 Fika 11: 128
10.30 - 12.00 Paper-presentationer 11: 128

Till anmälan