EDU konferens

Livsberättelse-konferensen 2016

24-25 november 2016

Kontakt

Till anmälan

Livsberättelseforskning - den 9:e konferensen

Konferensen riktar sig till forskarstuderande och forskare inom samhällsvetenskap och humaniora i norden. Tanken är att konferensen ska ha formen av arbetsseminarium där deltagares bidrag både presenteras och diskuteras.

Vi som anordnar konferensen tar utgångspunkt i en bred och generös definition av begreppet Livsberättelser, vilket syftar till att öppna upp för olika teoretiska perspektiv och angreppssätt. Vi välkomnar Er som arbetar med livsberättelser på många olika sätt; t ex som språkliga och kulturella verktyg, historiska dokument, personliga vittnesmål, minnen av förfluten tid eller som identitetsskapande handlingar, mm.

Syftet med konferensen är att skapa en mötesplats där livsberättelseforskning ligger i fokus och där pågående forskning ventileras och diskuteras i ett kreativt och tillåtande sammanhang.