EDU konferens

Avslutade konferenser/event

Tema utlandsstudier - Information about Exchange Studies, 9 mars 2017

En spännande dag med korta föredrag och minimässa med tips och erfarenheter från studenter  som studerat utomlands. Ett steg att förverkliga drömmar om studier utomlands.

Information about exchange studies, school placement abroad and experiences of homecoming exchange students enrolled in teacher training programs.

Läs mer om informationsdagen

Livsberättelseforskning - den 9:e konferensen, 24-25 november 2016

Syftet med konferensen var att skapa en mötesplats där livsberättelseforskning ligger i fokus och där pågående forskning ventileras och diskuteras i ett kreativt och tillåtande sammanhang.

Konferensen riktade sig till forskarstuderande och forskare inom samhällsvetenskap och humaniora i norden och bjöd in de som arbetar med livsberättelser på många olika sätt; t ex som språkliga och kulturella verktyg, historiska dokument, personliga vittnesmål, minnen av förfluten tid eller som identitetsskapande handlingar, mm.

Läs mer om konferensen

Minikonferens i algebradidaktik, 7-8 november 2016

Syftet med konferensen var att dela idéer, utbyta erfarenheter och ventilera den pågående forskning som för närvarande bedrivs inom nätverket. 

Konferensen riktade sig framförallt till forskare och lärare inom matematikdidaktik i Norden men kan även vara av intresse för andra ämnesdidaktiker. Arrangörer är nätverket ”Teaching and learning of algebra” som startades våren 2016 på initiativ av forskare inom algebrans didaktik i Sverige och Finland.

Läs mer om konferensen

SWERA-konferensen, 6-7 oktober 2016

SWERA är en nationell förening med syftet att på olika sätt främja forskning och praktik inom det pedagogiska kunskapsområdet, i samarbete med de övriga nordiska länderna.

Under denna tredje SWERA-konferens hölls bl a seminarier och rådslag om:

  • Profession och kollegialitet
  • Internationella/nationellt perspektiv på det Pedagogiska kunskapsområdets sociala och intellektuella utveckling och organisering
  • Granskningsförfaranden vid publicering i vetenskapliga tidskrifter
  • Forskningsmiljöers betydelse för kvalitet i forskarutbildning
  • Mm…

Läs mer om konferensen

Nordic Fields of Higher Education, 28-29 september 2016

 – Organisation, Expansion and Recruitment

Higher education has been seen as one of the pillars of the welfare systems of the Nordic countries. Changes during the last three decades appear to have transformed the higher education systems in the Nordic countries into more diverse and complex national and international higher education landscapes. What do these changes mean for the traditional Nordic model of education?

More about the conference

Fortbildning med fokus på aktuell forskning om ämnesspråk i matematik och naturvetenskap, 16 juni 2016

Lärare i åk 7-9 och gymnasiet inbjöds till en fortbildningsdag i Göteborg  med fokus på aktuell forskning om ämnesspråk i matematik och naturvetenskap.

Läs mer om fortbildningsdagen

MFS-dagen, 11 maj 2016

En eftermiddag med spännande information om Minor Field Studies (MFS) genomfördes, där sex studenter som tog chansen att resa presenterade sina fältstudier.

Läs mer om informationsdagen

NILS, 22-23 oktober 2015

Nätverket NILS träff anordnades av Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstuider vid Uppsala Universitet.
 

Läs mer om konferensen

Sjätte Utbildningshistoriska konferensen, 20-21 augusti 2015

Den sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen, med temat tvärvetenskapliga perspektiv, arrangerades i Uppsala. Arrangör var Utbildningshistoriska arbetsgruppen vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, i samarbete med Utbildningshistoriska nätverket och Nordic Journal of Educational History.

Läs mer om konferensen