EDU konferens

Lokal: Lilla hörsalen, Humanisten, Göteborgs universitet

Fortbildningsdagen är kostnadsfri. Vid anmälan väljer ni inriktning (matematik eller naturvetenskap) på arbetspasset. Ange om intyg för deltagande i fortbildningsdagen önskas.
 

Hålltider program

09.00 - 09.20 Inledning
09.20 - 10.00 Presentation 1
10.10 - 10.50 Bensträckare
11.10 - 11.50 Presentation 2
Paus, förfriskningar
11.10 - 11.50 Presentation 3
11.50 - 13.00 Lunch på egen hand
13.00 - 13.40 Presentation 4
Bensträckare
13.50 - 14.30 Presentation 5
Fika
15.00 - 16.00 Arbetspass
Val 1: Matematik
Val 2: Naturvetenskap
16.00 - 16.10 Avslutning

Till anmälan