EDU konferens
Ämnesspråk - En fortbildningsdag för lärare åk 7-Gy i Göteborg den 16 juni 2016

Ämnesspråk

En viktig del i undervisningen i matematik och naturvetenskap.

Program och anmälan

Lärare i åk 7-9 och gymnasiet inbjuds till en fortbildningsdag i Göteborg den 16 juni 2016. Fortbildningen fokuserar på aktuell forskning om ämnesspråk i matematik och naturvetenskap.

Språkets betydelse för undervisning och lärande uppmärksammas alltmer i utbildningsvetenskaplig forskning. Språket ser olika ut i olika ämnen och för att lära sig ett ämne behöver eleven också lära sig att förstå och hantera det ämnets specifika språk. Genom ämnesspråket tar innehållet form på olika sätt och olika normer och värden kommer till uttryck.

Fem nydisputerade forskare belyser viktiga aspekter av ämnesspråk utifrån sin forskning.

Tid och plats

Fortbildningsdagen går av stapeln den 16 juni 2016 i Göteborg, Lilla hörsalen, Humanisten, Göteborgs universitet.